CAS500-1 и попутчики – Союз-2.1а/Фрегат – Байконур 31/6 – 22.03.2021 09:07:12 ДМВ

Автор zandr, 10.01.2020 00:23:03

« предыдущая - следующая »

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Salo

https://www.gaussteam.com/satellites/gauss-latest-satellites/unisat-7/

Цитата: undefinedUNISAT-7
Gearing up for UNISAT-7 mission!
GAUSS Srl is preparing the launch of its new Small-Sat mission, UNISAT-7, an octagonal-shaped satellite platform.
It will be released into a Sun Synchronous orbit, and it will automatically release CubeSats and PocketQubes, before beginning its research mission.
UNISAT-7 Mission Patch
                                          UNISAT-7 Mission Patch, © GAUSS Srl
The mission is based on four fundamental elements:
HERITAGE
UNISAT-7 mission is based on the engineering Heritage gained in more than twenty years of GAUSS development of Small Sats.

RESEARCH
It will be employed to test and verify GAUSS original Research on Astrodynamics, RF, Optics, ADCS, AOCS and Space Debris detection.

RADIOAMATEUR
UNISAT-7 will host a Radioamateur payload and TLM will be open for anyone to be downloaded and decoded.

TECHNOLOGY
The sat will host Technology payloads for Earth Observation based on COTS and open-source HW.

 
UNISAT-7 satellite will be launched, as a secondary payload, with a Soyuz-2 Mission operated by GK Launch Services.
 
Main characteristics
 • Total mass: 32 kg
 • Sun-Synchronous Orbit: 500 - 600 km height (i=97°)
 • Launch vehicle: Soyuz/Fregat
 • Launch base: Baikonur
 • Launch window: Q1, 2021

GAUSS CubeSat and PocketQube Deployment systems are GPOD and MrFOD.
"Были когда-то и мы рысаками!!!"

/Иван/

Цитата: Salo от 05.02.2021 11:29:42https://www.parlamentnelisty.sk/arena/414076/druhy-slovensky-satelit-onedlho-vyleti-do-vesmiru-z-bajkonuru/
Гугл перевод:
Цитата: undefinedВесной этого года второй словацкий спутник должен вывести на орбиту Земли. Он будет запущен в космос в марте или апреле российской ракетой с космодрома Байконур в Казахстане. «Точная дата начала будет определена в зависимости от хода подготовительных работ», - сказал Мирослав Шмелько, координатор проекта на авиационном факультете Технического университета Кошице (LF TUKE) для TASR. Новый спутник, построенный в Словакии, называется GRBAlpha и является международным проектом. Он имеет форму куба размером 10х10х10 сантиметров. В настоящее время он находится в Москве, готовясь к космическому полету.
https://www.nanosats.eu/sat/grbalpha

 Изображения (из указанного выше источника):

Цитата: kozmonautika.sk / 31. januára 2021Tlačová správa: Satelit GRBAlpha úspešne dorazil do Moskvy
 Читать далее:
V priebehu minulého týždňa odštartoval druhý satelit skonštruovaný v SR - GRBAlpha svoju púť, ktorej cieľom je obežná dráha Zeme. Satelit opustil našu vlasť a začal svoju cestu ku hviezdam. Jeho prvou etapou bol letecký presun do Moskvy, kde ho prevzala spoločnosť GK Launch Services, zabezpečujúca samotné vynesenie satelitu na obežnú dráhu Zeme.

,,Úspešná realizácia projektu satelitu GRBAlpha je ďalším potvrdením dlhoročnej tradície a potenciálu našej fakulty v oblasti leteckých a kozmických technológii. Som hrdý, že sme počas môjho vedenia Leteckej fakulty mohli aj touto formou prispieť k rozvoju a propagácii kozmických technológií v Slovenskej republike. Úspešná realizácia tohto projektu vytvorila našim študentom reálne možnosti podieľať sa na vedeckom výskume s využitím moderných technológii z oblasti leteckého a kozmického sektoru a zároveň tým najlepším spôsobom propagovať perspektívnosť nášho nového študijného programu Letecká a kozmická technika," uviedol Stanislav Szabo, dekan Leteckej fakulty TUKE.

Satelit však v posledných mesiacoch cestoval viac krát. Počas finalizácie satelitu sú jedným z nutných krokov environmentálne testy. Tieto testy majú za úlohu zaistiť kompatibilitu satelitu s nosičom, ako aj preveriť odolnosť satelitu voči výrazným vonkajším vplyvom pôsobiacim naň počas štartu a letu rakety.

,,Oproti nášmu predchádzajúcemu projektu skCUBE sa situácia výrazne zmenila. Veľmi nás zasiahli cestovné obmedzenia, nakoľko tým okolo satelitu GRBAlpha je medzinárodný. Pre vykonanie testov sme museli počas zákazu vychádzania vycestovať do Budapešti, kde sa časť testov vykonávala v Maďarskom Astronomickom Ústave, Konkoly Observatory, ktorý vyvinul a vedie vedecký experiment družice. Následne sme sa vrátili do Bratislavy, aby sme o pár dní opäť zamierili do Košíc. Tu prebehla druhá časť testov v Ústave experimentálnej fyziky SAV, kalibrácia detektora gama žiarenia na Katedre jadrovej a subjadrovej fyziky, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a kalibrácia palubných magnetometrov na Katedre leteckej technickej prípravy, Leteckej fakulty TUKE," uviedol astrofyzik Norbert Werner, vedecký koordinátor misie GRBAlpha.

Ďalším krokom v projekte bude integrácia satelitu do vypúšťacieho kontajnera. Samotná integrácia v sebe zahŕňa kontrolu stavu satelitu, overenie jeho funkčnosti, či nabitie palubných batérií. Následne je satelit umiestnený do vypúšťacieho kontajnera a je z neho odstránený blokovací kľúč, známy ,,Remove before flight". Po vložení všetkých satelitov do kontajnera je kontajner uzavretý a zaistený. Od tohto momentu bude satelit mimo našu kontrolu a z kontajnera sa dostane až na obežnej dráhe Zeme.

,,Pre zaistenie správnej manipulácie sa integrácia kozmických zariadení vykonáva technikmi, ktorí dané zariadenie zostavili a nesú zaň zodpovednosť. Je preto potrebné vycestovať do Moskvy, aby sme mohli integráciu vykonať," uviedol Jakub Kapuš, zakladateľ spoločnosti Spacemanic zabezpečujúcej výrobu
satelitu.

,,Momentálne čakáme na stanovenie termínu integrácie satelitu. Nakoľko sa v jednej komore nachádzajú tri satelity, je potrebné termín integrácie koordinovať so zástupcami všetkých týmov. Aj tu sa potvrdzuje, že vesmír spája ľudí. Napriek cestovným obmedzeniam do Ruskej federácie sa nám vďaka spolupráci s ruskými partnermi podarilo získať víza pre troch členov kolektívu. Môžeme teda vycestovať a posunúť našu misiu o ďalší krok vpred," uviedol Miroslav Šmelko, koordinátor projektu na Leteckej fakulte TUKE.

/Иван/

Цитата: Institut für Luft- und Raumfahrt / Zuletzt aktualisiert: 01.02.21BEESAT-5/-6/-7/-8
PiNaSys II - Weiterentwicklung und Verifikation von miniaturisierten Komponenten für ver­teil­te Pico- und Nano­sa­tel­li­ten­sys­te­me (BEESAT-5 bis BEESAT-8)
 19 изображений:Ver­teil­te Sa­tel­li­ten­sys­te­me wie Me­ga-Kon­stel­la­tio­nen, For­ma­tio­nen oder Schwär­me er­mög­li­chen neu­ar­ti­ge An­wen­dun­gen. Die­se sind je­doch nur wirt­schaft­lich, wenn die Sa­tel­li­ten stark mi­nia­tu­ri­siert wer­den und da­bei leis­tungs­fä­hig blei­ben. Die Mi­nia­tu­ri­sie­rung der Sa­tel­li­ten­tech­nik wird er­reicht durch ei­ne mul­ti­funk­tio­na­le Kom­po­nen­ten­in­te­gra­tion un­ter Ver­wen­dung kom­mer­ziel­ler Bau­teil­e so­wie durch die Im­ple­men­tie­rung von Ener­gie­ver­sor­gungs- und Kom­mu­ni­ka­tions­bus­sen.

We­sent­li­che Funk­tio­nen von ver­teil­ten Sys­te­men sind die Kom­mu­ni­ka­tion zwi­schen den Sa­tel­li­ten so­wie die re­la­ti­ve Na­vi­ga­tion zu­ein­an­der. An der TU Berlin wird der­zeit ei­ne Schwarm­mis­sion ent­wi­ckelt, die aus den vier 0.25U CubeSats BEESAT-5 bis BEESAT-8 be­steht. Die­se Pi­co­sa­tel­li­ten ha­ben je­weils ei­ne Mas­se von et­wa 375 Gramm. Sie sind voll­kom­men re­dun­dant auf­ge­baut und wei­tge­hend to­le­rant ge­gen­über ein­zel­nen Aus­fäl­len.

Die pri­mä­ren Mis­sions­zie­le be­ste­hen in der Tech­no­lo­gie­­de­mon­stra­tion ein­es Funk­kom­mu­ni­ka­tions­sys­tems im UHF-Band so­wie ei­nes ex­pe­ri­men­tel­len Sa­tel­li­ten­na­vi­ga­tions­em­pfän­gers. Des Wei­te­ren be­her­ber­gen die Sa­tel­li­ten ei­nen mul­ti­funk­tio­na­len, op­ti­schen La­ge­be­stim­mungs­sen­sor und sind aus­ge­stat­tet mit Re­tro­re­flek­to­ren zur prä­zi­sen Or­bit­be­stim­mung per Laser vom Bo­den.

Der Sa­tel­li­ten­schwarm wird am 21. März 2021 in ei­nen nie­de­ren, son­nen-syn­chro­nen Erd­or­bit ge­star­tet. Die Flug­er­geb­nis­se und die ve­ri­fi­zier­ten Kom­po­nen­ten wer­den für zu­künf­ti­ge Schwarm- und For­ma­tions­flug­mis­sio­nen der TU Berlin ver­wen­det.

Die baugleichen Flugersatzmuster BEESAT-10 bis BEESAT-13 wurden vorab am 05.07.2019 mit dem Trägersystem Sojus-Fregat kostenlos von der EXOLAUNCH GmbH gestartet.

zandr

https://ria.ru/20210208/baykonur-1596440540.html
ЦитатаИсточник: Россия в марте запустит с Байконура около 40 спутников
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Около четырех десятков малых спутников из 18 стран планируется вывести на орбиту российской ракетой-носителем "Союз-2" с космодрома Байконур в марте, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее сообщалось, что группу попутных российских и зарубежных спутников намечается запустить 20 марта вместе с основным южнокорейским космическим аппаратом наблюдения Земли CAS500-1. Старт планируется осуществить на ракете-носителе "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" с Байконура. Это будет первый коммерческий пуск компании "Главкосмос пусковые услуги".
"Список еще не окончательный и подлежит уточнению в зависимости от готовности спутников. Пока компанию CAS500-1 должны составить около 40 малых аппаратов из 18 стран", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ожидается, что в космос отправятся спутники из России, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Таиланда, Канады, Бразилии, Германии, Нидерландов, Италии, Аргентины, Венгрии, Туниса, Великобритании, Испании и Словакии.
В январе власти Каталонии объявили о планах запуска в марте своего первого наноспутника с Байконура. До этого "Главкосмос пусковые услуги" сообщила о доставке на космодром японских аппаратов ELSA-d и GRUS, спутника ОАЭ DMSAT-1 и итальянского UNISAT-7.
Ранее генеральный директор российской частной компании "Спутникс" Владислав Иваненко рассказал РИА Новости, что компания планирует отправить вместе с CAS500-1 пять спутников: "Зоркий", "НИУ ВШЭ - ДЗЗ" и "Сириус-ДЗЗ" для наблюдения Земли, а также два аппарата в интересах зарубежных заказчиков, один из которых - первый спутник Туниса Challenge One для интернета вещей.
Кроме того, из материалов на сайте госзакупок следовало, что вместе с CAS500-1 будут выводиться на орбиту космический аппарат Najm-1, принадлежащий Саудовской Аравии, и американский Anand.
О контрактах на запуск двух южнокорейских спутников было объявлено компанией "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") в августе 2017 года. Их планируется вывести на орбиту ракетами "Союз-2.1а" с разгонными блоками "Фрегат" с космодрома Байконур. Спутник CAS500-1 запускается в интересах Корейского института аэрокосмических исследований KARI, спутник CAS500-2 - компании Korea Aerospace Industries. Основная миссия аппаратов CAS500-1 и CAS500-2 заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система дистанционного зондирования Земли высокого разрешения).
Компания "Главкосмос пусковые услуги" является оператором коммерческих пусков, созданным по решению "Роскосмоса" и уполномоченным заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет "Союз-2" с российских космодромов.

/Иван/

Цитата: GK Launch Services в Твиттере / 12 февр. 2021 г.GK Launch Services
Getting ready for the #Soyuz-2 launch 🚀. Stay tuned!
Готовимся к пуску РН "#Союз-2"🚀. Оставайтесь на связи! #GKlaunch
Цитата: IAF в Твиттере / 12 февр. 2021 г.IAF
The Countdown of the @gk_launch Winner @SapienzaRoma has Started!
The satellites will be delivered to Baikonur on 16th February. The launch will be streamed live online, stay tuned and save the date: 20 March 2021!

/Иван/

Цитата: ISISPACE Group в Твиттере / 3 февр. 2021 г.ISISPACE Group
Before the sound of Falcon 9's engines of the Transporter-1 mission had died down, our team was on the road again for the next launch campaign and has arrived at the Baikonur cosmodrome. The ISL27 mission is in its final stretch for its upcoming launch. Stay tuned!

Цитата: ISILaunch Services в Твиттере / 8 февр. 2021 г.ISILaunch Services
ISISPACE's Modular Deployment Controller #sequencer (iMDC) electrical check ongoing in Baikonur for ISL27 launch campaign! Did you know we have already flown 22 iMDC's on 16 launches with over 416 spacecraft deployed through these systems? #Soyuz #ISL27 #Baikonur #CubeSat


/Иван/

Цитата: Salo от 28.01.2021 10:14:46https://tass.ru/kosmos/10561489
ЦитатаМАДРИД, 27 января. /ТАСС/. Правительство Каталонии намерено запустить в космос свой первый наноспутник 20 марта текущего года с космодрома Байконур. Об этом сообщило в среду агентство Europa Press со ссылкой на советника цифровой политики и государственного управления при правительстве Каталонии Жорди Пучнеро.
По его информации, запуск намечен на 07:07 по местному времени (09:07 мск).

Указаны даже секунды:
Цитата: Generalitat de Catalunya / Departament de Polítiques Digitals i Administració PúblicaEstratègia NewSpace de Catalunya
Вам недоступны вложения в этом разделе.
En dos minuts: el llançament dels nanosatèl·lits PDF [512,66 kB ]
И обратный отсчёт:
Цитата: Govern de CatalunyaEns posem en òrbita
Вам недоступны вложения в этом разделе.

ZOOR

Цитата: /Иван/ от 17.02.2021 20:34:38Указаны даже секунды:

Обычная политика задания точности времени пуска на ССО +/- 2 секунды.
Причем выполняется с точностью до десятых секунд. Если не выполнилась - надо разбираться.
Я зуб даю за то что в первом пуске Ангары с Восточного полетит ГВМ Пингвина. © Старый
Если болит сердце за народные деньги - можно пойти в депутаты. © Neru - Старому

/Иван/

Цитата: GK Launch Services в Твиттере / 20 февр. 2021 г.GK Launch Services
Продолжаем работы по подготовке к пуску РН «#Союз-2». Завершены автономные электрические испытания КА КАРИ - CAS500-1. В настоящее время продолжаются работы по подготовке КА к заправке, которая запланирована с 21 по 27 февраля. Обратный отсчет пошел: 1 месяц до запуска 🚀.
Цитата: GK Launch Services в Твиттере / 20 февр. 2021 г.GK Launch Services
При поддержке Фонда содействия инновациям в рамках проекта «Дежурный по планете» GK запустит студенческие малые космические аппараты на РН #Союз-2» с космодрома #Байконур 20 марта. #ДежурныйпоПланете 🚀 #Поехали!

/Иван/

Цитата: Salo от 19.02.2021 13:00:21https://vk.com/wall-49343931_1877
ЦитатаСПУТНИКС
19 фев в 11:55

Интеграция спутника "Зоркий" в пусковой контейнер.


Цитата: Aerospace Capital LLC в Твиттере / 20 февр. 2021 г.Aerospace Capital LLC

#ДежурныйпоПланете: Первый КА Высшей Школы Экономики и КА центра «Сириус» проинтегрированы в контейнер! Съемные элементы 🛰️ извлечены, крышки закрыты, что означает - КА готовы к запуску. Программа осуществляется при поддержке Фонда Содействия Инновациям и Фонда «Талант и успех».

triage

Цитатаhttps://www.roscosmos.ru/30055/
22.02.2021
Космические аппараты GRUS готовятся к запуску на Байконуре
В рамках подготовки к запуску четырех космических аппаратов GRUS: GRUS-1 B, C, D, E командой компании Axelspace (Япония) проведены проверки программного обеспечения, заряжены бортовые батареи, проверены двигательные установки и топливные ёмкости. На сегодняшний день все четыре аппарата готовы к интеграции с разгонным блоком.
С 2015 года Axelspace начала создание системы наблюдения за Землей следующего поколения AxelGlobe. Она состоит из целого ряда микроспутников для обеспечения покрытия различных частей света с высокой периодичностью. Те четыре спутника (GRUS-1B, 1C, 1D, 1E), которые будут запущены в этот раз, войдут в состав системы AxelGlobe, при этом данный запуск станет вторым после запуска спутника GRUS-1A в декабре 2018 года.
С запуском в этот раз четырех спутников GRUS наблюдение с высокой периодичностью станет реальностью, так как система AxelGlobe будет эксплуатировать пять спутников, обеспечивая съемку со средней периодичностью раз в 1,4 дня для среднеширотных регионов, включая Японию, и съемку со средней периодичностью раз в 3 дня для низкоширотных регионов. Это позволит оказывать полномасштабные услуги по предоставлению спутниковых снимков, при этом компания планирует активно предлагать решения с учетом потребностей клиентов из различных отраслей, в том числе из сельскохозяйственной отрасли, где требуется высокая периодичность съемки, а также оказывать услугу по обеспечению бесперебойной деятельности в случае непредвиденных обстоятельств.с их сайта
похожий текст про частоту https://www.axelspace.com/pr_201111_ja?lang=ja от 11 ноября
с текстом про массовое производство,

новинки в этих спутниках, включая средство свода с орбиты путем увеличения площади спутника для торможения об атмосферу https://www.axelspace.com/pr_201012_ja?lang=ja

https://www.axelspace.com/pr_200923_ja?lang=ja
https://www.axelspace.com/pr_200923_en-2 - подробнее
23 сентября 2020 - подписали меморандум о взаимопонимании с целью достижения общей цели эффективного использования и распространения данных с Газпром Космические системы. Через Mitsui & Co., Ltd.

zandr

ЦитатаGK Launch Services  @gk_launch
The 3U CubeSat from the @siriusdeti Center will be launched by the #Soyuz-2 launcher with support by #FASIE and Talent and Success Fund. The #spacecraft is equipped with an improved DeCor-type instrument to monitor quick changes in the space radiation flows.
Image  Image  Image
GK Launch Services  @gk_launch
Кубсат 3Ю центра @siriusdeti будет запущен на РН «#Союз-2» при поддержке Фонда содействия инновациям и Фонда «Талант и успех». КА оснащен улучшенным прибором для мониторных наблюдений быстрых изменений потоков космической радиации типа ДеКоР.

/Иван/

Цитата: GK Launch Services в Твиттере / 24 февр. 2021 г.GK Launch Services

КА WildTrackCube-SIMBA университета Сапиенца уже на Байконуре! КА будет отслеживать поведение животных Кенийского национального парка в естественной среде обитания. На представителях фауны разместят специальные датчики, чтобы КА передавал информацию об их миграции.
Цитата: Госкорпорациz «Роскосмос» / 24.02.2021Победители конкурса IAF И GK на бесплатный запуск кубсата готовятся к стартуМеждународная федерация астронавтики и Главкосмос Пусковые Услуги в 2019 году провели эксклюзивный конкурс на бесплатный запуск 1U CubeSat в рамках первого коммерческого пуска. Отбор претендентов из числа участников конкурса стартовал в апреле 2019 года. Лучшая заявка на участие выбиралась из организаций-членов IAF. Запуск аппаратов будет выполнен с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1a» и разгонного блока «Фрегат».

Главная цель конкурса -- поддержка инициативных космических проектов молодых студенческих университетских команд из разных стран. В октябре 2019 года во время Международного конгресса по астронавтике в Вашингтоне Главкосмос Пусковые Услуги и Международная федерация астронавтики объявили победителя конкурса. Им стал Римский университет Ла Сапиенца, студенты которого представили проект SIMBA -- «Система улучшения мониторинга поведения диких животных».

Космический аппарат WildTrackCube-SIMBA уже доставлен на космодром Байконур, где проходит подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2». Он будет отслеживать поведение животных Кенийского национального парка в естественной среде обитания. На животных (от птиц до крупных млекопитающих) будут размещены датчики для передачи через аппарат информации об их миграции.

Другой космический аппарат -- GRBAlpha Университета Кошицы, участвовавший в конкурсе IAF, -- будет также запущен в космос в рамках данного пуска. Он в свою очередь предназначен для демонстрации технологии детекторов и электроники для будущей миссии CAMELOT («Кубсаты, применяемые для измерения и локализации переходных процессов»), планируемой группировки наноспутников, обеспечивающих покрытие всего неба с высокой чувствительностью и точностью локализации после обнаружения гамма-излучения. В его создании принимали участие факультет обсерватории Конколи, Словацкий технологический университет, Словацкая организация космической деятельности, Университет Этвёша (Венгрия), Университет Хиросимы (Япония) и Университет Нагои (Япония).

Ракеты-носители «Союз-2» отличаются высокой надёжностью, многофункциональностью и экологичностью. Ракету знают во всем мире, она известна благодаря своей летной истории, использовании ее в решении многих задач, среди которых особое место занимает доставка людей в космос к Международной космической станции.

/Иван/

Цитата: Госкорпорация «Роскосмос» / 25.02.2021Спутник по удалению «космического мусора» готовится к запуску на БайконуреРазработчик космического аппарата ELSA-d, компания Astroscale, продолжает работы на площадке № 92 космодрома Байконур по подготовке к предстоящему запуску. На данный момент успешно проведены проверки программного обеспечения, солнечных батарей и механизмов их раскрытия, заряжены бортовые батареи, электрические проверки аппарата выполнены.

Миссия спутника ELSA-d станет первой в рамках демонстрации базовых технологий, необходимых для стыковки и удаления «космического мусора» -- ключевого шага в направлении расширения спектра орбитальных услуг и достижения видения компанией Astroscale космоса, как безопасного в долгосрочной перспективе пространства во благо будущих поколений.

Команда заправщиков, осуществляющая подготовку космического аппарата к запуску, прошла важный этап -- 23 февраля 2021 года завершила заправку ELSA-d экологичным «зеленым» топливом. ELSA-d будет отправлен на площадку № 31 для проведения заключительных проверок и интеграции в составе космической головной части ракеты космического назначения «Союз-2.1а».

Ключевые возможности космического аппарата ELSA-d:

 • комплексное решение по сближению и стыковке, в том числе операции по сближению с дальнего и ближнего расстояния;
 • поиск и сближение с объектом, с использованием абсолютной и относительной навигации;
 • осмотр с облетом объекта с проведением оценки оператором;
 • стыковочная плита для обеспечения удобства при удалении «мусора»;
 • магнитный захват стабилизированного и беспорядочно вращающегося объекта в ночных условиях;
 • возможности по повторному выведению на орбиту, сведению с орбиты и переводу в пассивный режим;
 • эвакуация для обеспечения безопасности и пассивно безопасные траектории в рамках программы миссии;
 • полномасштабный наземный сегмент, индивидуализированный под заказчика для обеспечения обслуживания на орбите.

 ***:
Astroscale является первой частной компанией, которая видит свою цель в обеспечении безопасного в долгосрочной перспективе космоса во благо будущих поколений, и единственной компанией, которая посвятила себя исключительно оказанию услуг на всех типах орбит.

Основанная в 2013 году компания Astroscale разрабатывает инновационные и масштабируемые решения для целого спектра миссий по обслуживанию на орбите (в том числе для продления срока службы, локальной ситуационной осведомленности об обстановке в космическом пространстве, услуг при окончании срока эксплуатации, а также для активного удаления «космического мусора») с целью создания рассчитанных на долгую перспективу космических систем и решения проблемы опасного скопления космического мусора. Astroscale также определяет бизнес-модели и работает с заинтересованными правительственными и коммерческими игроками для разработки нормативно-правовых актов и мер поощрения к ответственному использованию космоса.

triage

Интересно Роскосмос даст по массе/размерам по странам или нет.
ЦитатаELSA-d, компания Astroscale
- уже пятый спутник японских компаний, и размеры не кубосатные.

интересно
у роскосмоса ранее
Цитатаhttps://www.roscosmos.ru/29849/
18 января на космодром Байконур были доставлены разгонный блок «Фрегат» и космические аппараты компаний: Astroscale -- ELSA-d, Axelspace -- 3 GRUS и аппарат префектуры Фукуи
позднее
Цитатаhttps://www.roscosmos.ru/30055/
22.02.2021
Космические аппараты GRUS готовятся к запуску на Байконуре
В рамках подготовки к запуску четырех космических аппаратов GRUS: GRUS-1 B, C, D, E
уже без указания что спутник префектурный

/Иван/

Цитата: /Иван/ от 17.02.2021 20:34:38
Цитата: Salo от 28.01.2021 10:14:46https://tass.ru/kosmos/10561489
ЦитатаПравительство Каталонии намерено запустить в космос свой первый наноспутник 20 марта текущего года с космодрома Байконур.
Цитата: Generalitat de Catalunya / Departament de Polítiques Digitals i Administració PúblicaEstratègia NewSpace de Catalunya
 Скрытый текст:
Вам недоступны вложения в этом разделе.
En dos minuts: el llançament dels nanosatèl·lits PDF [512,66 kB ]

Название каталонского спутника выберут голосованием, которое продлится до 4 марта:
Цитата: InfoKTria el nom pel nou nanosatèl·lit de Catalunya!


Infokaires, hem rebut un munt de propostes de noms per al nanosatèl·lit! Moltes gràcies a tots per participar-hi! Ens han agradat molt totes les propostes però al final n'hem triat aquestes. Ara us toca vosaltres decidir quin és el nom que us agrada més! Teniu de temps fins al 4 de març!

L'infokaire o infokaires que hagin proposat el nom guanyador podran fer una visita guiada a l'Observatori Astronòmic del Montsec, que es troba a Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà. Els guanyadors també tindran una entrada per visitar el Centre d'Observació de l'Univers, a Àger, a la Noguera.

Fes la teva tria
Quin nom t'agrada més pel nou nanosatèl·lit? Tu decideixes!
 • ENXANETA
 • ESPIADIMONIS
 • FLAIX
 • GAUDÍ
 • INFOKAIRE
 • INTRÈPID
 • LLAMPEC
 • LLIBERTAT
 • PATUFÈLIT
 • VALENTINA

zandr

ЦитатаGK Launch Services @gk_launch
На космодроме Байконур завершена заправка спутника KARI CAS500-1 - основной полезной нагрузки запуска РН "#Союз-2". Впереди заключительные операции по подготовке к интеграции с РБ "#Фрегат".

Image Image

/Иван/

Цитата: /Иван/ от 27.01.2021 20:01:09Одна из привлекаемых компаний называется «Sateliot»

Цитата: GK Launch Services в Твиттере / 2 мар. 2021 г.GK Launch Services

3B5GSAT - это первый #наноспутник из группировки до 100 наноспутников, которые Sateliot запустит для того, чтобы сделать интернет вещей с покрытием 5G более доступным. 🛰️ 3U #Кубсат уже на космодроме #Байконур в ожидании запуска на РН «#Союз-2» 🚀.

/Иван/

04.03.2021 18:14:32 #58 Последнее редактирование: 04.03.2021 18:25:27 от /Иван/
Цитата: GK Launch Services в Твиттере / 4 мар. 2021 г.GK Launch Services
@Open_Cosmos проитегрировали наноспутники компаний #Sateliot и #LacunaSpace, которые будут запущены на РН "#Союз-2" 20 Марта 🚀.

Diver

Тут все про спутники и про спутники. А вот ракета для этого пуска будет уникальная! Впервые она будет не серо-зеленая с оранжевыми хвостовыми отсеками и белыми приборными, а БЕЛО-СИНЯЯ вся.